İslam Sohbet Peygamberimizin Haber Verdiği Üç Şey!

2 sene önce Che tarafından eklendi. 0 yorum yapıldı.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin Allah’a yemin ederek, gerçekleşeceğini söylediği üç şey.

Adiy bin Hâtim (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullah (s.a.v) bana:

«–Senin İslâm’a girmene mânî olan sebebi biliyorum. Sen: “O’na zayıflar, Arapların değer vermediği güçsüz kimseler tâbî oluyor” diyorsun. Sen Hîre’yi bilir misin?» buyurdular.

«–Görmedim ama duydum» dedim.

«–Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Allah bu dâvâyı tamamlayacak. Öyle ki tek başına bir kadın Hîre’den çıkarak gelip Allah’ın evini tavâf edecek. Sonra Kisrâ bin Hürmüz’ün hazîneleri fethedilecek!» buyurdular.

«–Kisrâ bin Hürmüz’ün mü?» diye sordum.

«–Evet, Kisrâ bin Hürmüz’ün!» dedikten sonra:

«–Çok sürmez, mal o kadar bollaşacak ki, kimse tenezzül etmeyecek, malın zekâtını alacak kimse bulunamayacak!» buyurdular…

Vallahi bir kadının Hîre’den devesinin üzerinde korkmadan yola çıkıp şu Beytullâh’ı haccettiğini görmüşümdür! Ayrıca, vallahi Kisrâ’nın hazînelerini fethedenler arasında ben de bulundum. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, üçüncüsü de elbette olacaktır. Çünkü onu Rasûlullah (s.a.v) söyledi.” (Bkz. Buhârî, Menâkıb, 25; Ahmed, IV, 257, 377-379; İbn-i Hişâm, IV, 246; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, V, 62)

Rasûlullah (s.a.v)’in verdiği diğer haber de Hz. Osman ve Ömer bin Abdülazîz zamanlarında tahakkuk etti.[1] Ömer bin Abdülazîz, zekât memurunu Afrika ülkelerine göndermişti. Memur, malları dağıtamadan geri getirdi. Çünkü zekât alacak kimse bulamamıştı. Bunun üzerine o da bu paralarla pek çok köle alıp âzâd etti.[2]

Dipnot:

[1] Halil İbrâhim Mollahâtır, Muhtasaru’s-Sünnetü’n-Nebeviyyetü vahyün, Cidde 1426, s. 153. [2] Bkz. Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Beyrut 1980, s. 434.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Haram’dan 111 Hatıra, Erkam Yayınları

HAC NEDİR?

Hac Nedir?

KABE TARİHİ

Kabe Tarihi

sizlere http://www.gevezebiz.com/ farkıyla sunulmuştur

Google Aramaları

Benzer içerikler

Yapılan Yorumlar

    Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gevezeyiz/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781