Rüya TabirleriAbdest

2 hafta önce Che tarafından eklendi. 0 yorum yapıldı.

Rüyada Abdest Görmek

Rüyada abdest olmak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Temiz su ile tamamiyle abdest elde etmek maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine, namaz kılmak gayesiyle abdest elde etmek korkudan belirli olmaya, Allahu Teala’nın himayesine, abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamdetmeye, abdest üzerine abdest elde etmek ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak istek edilen şeyin gerçekleşmemesine, abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, tepe abdesti gerektiren bir durumda yalnızca namaz abdesti edinmek çetin bir işe girmeye, sıcak su ile abdest edinmek kedere ve hastalığa, hamam ve cadde gibi yerlerde abdest olmak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, yatakta uzanır vaziyette abdest elde etmek benzer ve dostundan ayrılmaya, oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya, deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest elde etmek üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan belirlenmiş olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete kötüye işaret eder.

Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı fiziki ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.

Çoğunlukla ferahlamaya göze çarpan eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. Pak bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa birey amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. Abdest alıp namaz kıldığını gören birey endişe ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına göze çarpan eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görürse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest edinmek nurdur. Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya tersine yorumlanır. Rüyada sudan gayrı şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına kötüye işaret eder. Boy abdesti elde etmek güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri kadar korunacağına işarettir. Namaz kılarken bununla birlikte da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını ya da gusül ettiğini bakmak, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına kötüye işaret eder. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, fazla açlık ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine kötüye işaret eder. Yatağından kalkamayacak değin hasta olup, yatağında abdest aldığını görebilen kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. www.sendeyim.com

Cünup olduğu halde abdest aldığını gören, çok baskı bir meslek yerine getirmek zorunda kalır. Abdulgani Nablusi’ye kadar; rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üstüne nimete kötüye işaret eder. Abdest istekle yorumlanır. Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza basladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder. Abdestsiz namaz kıldığını bakmak, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, usta ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise tabi memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını bakmak, istediği ve beklediği bir işi yapmayi başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden ya da sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek, o odada oturması şans olmayacağına kötüye işaret eder. Çarşıda veya hamamda abdest aldığını bakmak, Allahu Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, fikir noksanlığına, bir arkadaşının kendi başı üstünde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisinin bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.

Abdest aldıktan daha sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya kötüye işaret eder. Saf bir su ile ve tamamlanmış olarak abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Abdest aldığını ama tamamlayamadığını görmek, istediği ve çalıştığı isin tamamlanamayacağına işarettir. Abdest edinmek caiz olmayacak bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi ifade olunur. Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest olmak, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını bakmak, istediği bir işin güç olacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada abdest üstüne abdest aldığını görürse “Abdest üstüne abdest olmak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına göze çarpan eder. Rüyada abdest edinmek”>Rüyada abdest olmak Allahu Teala kadar nail olunacak himayeye muhabere eder. Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, Allahu Teala hifz ve imanında bulunmasına göze çarpan eder. Bir Takım tabirciler, rüyada abdest edinmek, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna veya yapacağı şahitliğe dikkat çekici eder, dediler. Rüyada temiz su ile iyice abdest aldığını görebilen kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa tersine muhabere eder.

Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan öteki sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Rüyada abdest edinmek istediğini lakin su bulamadığını görebilen kimseye, istek ettiği şeyin zor olmasına göze çarpan eder. Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görürse, çaldırdığı şeyini bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, endişe ve kederden kurtulur. Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan daha sonra o evde kalmayacağına göze çarpan eder. Rüyada yatağında abdest aldığını görebilen kimsenin hanımından ya da dostundan ayrılmasına dikkat çekici eder. Rüyada cadde ve hamamlarda abdest aldığını görebilen kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından nedeniyle rezil olmasına sinyâl eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, hüzün ve acıların gitmesine muhabere eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teâlâ onu korktuğu şeyden belirlenmiş eder, hasta veya borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder. Rüyada abdestini tamamlayamadığını görebilen kimsenin, özlem ettiği şeyin tamamlanmamasına muhabere eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını görebilen kimseye, endişe, hüzün ve rahatsızlık isabet eder.

Rüyada abdest edinmek, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa fazla yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.

sizlere http://www.gevezebiz.com/ farkıyla sunulmuştur

Google Aramaları

Benzer içerikler

Yapılan Yorumlar

    Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gevezeyiz/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678