Geveze HaberCeset Dismorfolojisi Nedir?

2 hafta önce Che tarafından eklendi. 0 yorum yapıldı.

meşguliyetle karakterize edilen bir zihinsel afiyet durumudur. Bu rahatsızlığı olan birey karşısındaki kişi ona baktığı zaman, görüntüsünde bozukluk olduğu alana veya özelliğe aşırı odaklanır. Belirli kusurların düşünceleri çoğu kez ortaya çıkar ve bunaltıcı hale gelebilir. Bu durum genel olarak kişinin aralıksız düşünmesine neden olurken, genel durumuna ve günlük işleyişe engel teşkil eder BDD, kişinin düşüncelerinin …

meşguliyetle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumu durumudur. Bu rahatsızlığı olan kişi karşısındaki kişi ona baktığı vakit, görüntüsünde bozukluk olduğu alana ya da özelliğe fazla odaklanır. Belirtilmiş kusurların düşünceleri çoğu kez ortaya çıkar ve bunaltıcı ülkü gelebilir. Bu koşul çoğunlukla kişinin kesintisiz düşünmesine niçin olurken, genel durumuna ve jurnal işleyişe engel teşkil eder
BDD, kişinin düşüncelerinin müdahaleci ve ısrarcı olmasından kaynaklı genel ceset imajıyla ilgili yaşadığı endişelerden farklıdır. Bir öteki kayda değer etken, BDD ile genellikle hemen hemen hiç fark edilemeyen, hatta var olmayan bir kusur ya da özellik ile meşgul olunmasıdır. Bu durum bir başkasının çok hafif bir kusur veya hata olarak nitelendirmediği durumları hayat kalitesini düşürecek düzeyde önemli bir durum olarak görür.

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Karoser Dismorfolojisinin Semptomları

BDD, genel olarak vücutta fakat bir muhabere, özellik veya algılanan bir fiziksel kusur gibi nitelik ile ilgili müdahaleci ve ısrarcı düşüncelerle tüketilebilir. Düşünceler herhangi bir anda uyarıda bulunmadan ortaya çıkabilir ve ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, bedensel endişe hakkındaki düşüncelerini durdurmakta veya değiştirmekte güçlük çekilebilir. Bu düşüncelerin ısrarı sebebiyle, yaşam kalitesinde önemli bir biçimsizleşme hissetmek mümkündür. BDD li kişilerin gösterdikleri bir takım davranışlar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• sıkça karoser pozisyonlarını başkalaşmak
• Başkalarından sürekli olarak bu özelliği ya da beden parçası üzerinden övgü ummak
• Eşarp, eldiven ve şapka, sanki aksesuarlar uygulamak
• Vücudun kayıtlı kısımlarını ya da özelliklerini gizleyen giysiler giymek
• Aşırı makyaj gerçekleştirmek
• Vücudunun bambaşka yerlerini veya maddesel özellikleri aşırı derecede öne çıkarmaya amaçlamak
• Aynalardaki görünümü her zaman kontrol etmek
• Kozmetik cerrahi ya da diğer prosedürler seslenmek
BDD, bu fiziksel kaygıların giderilmesi nedeniyle sık baştan eden hareketler yapmayı içermektedir. Bu davranışlar için jurnal olarak 3-8 arası hatta daha çok vakit tüketilse bile kişiler kısa süreli de olsa rahatlarlar. Bu durumda yaşanılan bıkkınlık pek yoğun olabilir fakat sosyal etkileşimlere girmek, okul ya da iş gibi sorumlulukları gerçekleştirmek ve fazla durumlarda evden dışarı çıkmak zorlaşır.

Karoser Dismorfolojisinin Teşhisi

Beden dismorfik bozukluğu olan kişiler destek aramadan önce bir zaman kendi kendilerine mücadele edebilir. Çünkü sağlık durumu hizmeti sağlayıcıları tarafından dikkate ya da ciddiye alınmayacaklarını düşünürler. Bu durumda bile endişelerini psikiyatrist ya da başka bir akıl sağlığı sağlayıcısı yerine bir cildiyeci, rekonstrüktif cerrah veya dişçi gibi bir sağlık uzmanına açıklarlar. BDD’si olanların, sıkıntı düzeyleri fazla yüksek olsa da, hayat kalitelerini ve ilişkilerini ciddi şekilde etkilemesine karşın, başkalarının yargılamasından çoğunlukla korkarlar. Bu bozukluğun klinik olarak tanı edilebilmesi için bir takım kriterlerin karşılanması gerekir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:
• Yalnızca görünüşle meşgul olmak kalmayıp, bununla beraber dikkatin odak noktasının hafif bir kusur, başkaları göre çeper güç gözlenebilen ya da farkedilen ya da var olmayan bir şey olduğuna dikkat etmek de önemlidir. Algılanan kusurla meşgul olarak görülmesi için birey, kusurları hakkında her gün saatlerce saplantılı düşüncelerle meşgul olur.
• Birey, algılanan kusuru düzeltmek için tekrarlayan davranışlarda bulunur. Aralıksız tekrarlı hareketler kendini obsesif fikir türünden hatayı saklama ya da düzeltmeye egzersiz biçiminde gösterir. Mesela, bir kişi daima aynaya bakabilir, kıyafetlerini değiştirebilir, makyajını tekrar yapabilir, fazla derecede başkalarından onay isteyebilir, vb.
• Obsesif düşünceler ve tekrarlayan davranışlar da bulunur. Başka bir deyişle, kişinin yaşadığı can sıkıntısı, hayat kalitelerinin manâlı ölçüde bozulduğu noktaya kazanç. Bu akıl ve davranışların bir sonucu olarak kişinin sosyal yaşamı, mesleği (mektep ya da iş) ve yaşamının diğer manâlı alanları büyük ölçüde etkilenir.
Cisim dismorfik bozukluğuna, öteki us sağlığı hastalıklarıyla karıştırılarak yanlış teşhis konulabilir. Bundan dolayı bu yanlış tanı riskinin azaltılması için iyice bir değerlendirme yapılması gerekir. Bunun yanına bu rahatsızlığın bazı belirtileri bir takım sağlık durumu sorunları ile ortaktır. Bu durumlardan bazıları şunlardır;
• Agorafobi
• Yeme bozuklukları
• Ekskoriasyon bozukluğu (deri yolma)
• Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu (GAD)
• Majör depresif bozukluk (MDB)
• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
• Sosyal anksiyete bozukluğu (SAD)
• Trichotillomania (saç çekme)

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Vücut Dismorfolojisinin Nedenleri

BDD’nin tek bir nedeni belirlenmemiştir ve bu bozukluğun farklı alanlara yönlendirilmiş faktörlerden etkilendiği kabul edilir. Buna örnekler aşağıdaki gibidir:
• Kötüye tatbik geçmişi
• Tetikleyici bir durum
• Beyin anormallikleri
• Despotluk
• Kalıtımsal yatkınlık 2
• Sosyal ve kişilerarası etkileşimler

Karoser Dismorfolojisi ile İlgili ve Birlikte Meydana Gelen Bozukluklar

DSM-5’te BDB, obsesif-kompulsif ve ilişkili hastalıklar sınıflandırılmasındadır. Yapılan incelemeler, BDB’li bireylerin % 60’ından fazlasında ömür boyu yaşanan anksiyete bozukluğu bulunduğu ve % 38’inin sosyal fobisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Algılanan maddi bir kusurla meşgul olmak, insanları izole ve herhangi bir sosyal etkileşimden evhamlı hissettirerek ümidini yitirme ve depresyon duygularına yol açabilir.
Sağlıksız cisim imajı genel olarak yeme bozuklukları ile ilişkilendirilse de, cisim dismorfisinin mutlaka kilo alma ya da kilo kaybı ile ilgili olmadığını kavramak önemlidir. BDD’li çoğu kişi için odak, burun, saç ya da yara gibi bir vücut parçası üzerinedir veya yeme davranışlarını bozan şeyler değişmez ya da etkilemez. Birisi için obsesif odaklanma, bilhassa uyluk veya orta birim gibi bir ceset parçasının boyutuyla ilişkili olduğunda, algılanan kusuru ele alma çabası içinde yeme bozukluğu davranışı gerçekleşebilir. BDB’si olanların takriben % 12’sinin, anoreksi ve bulimia gibi yeme bozuklukları için kriterlerine de sahip olma eğiliminde olduğu varsayım edilmektedir.

BDD ile Yeme Bozuklukları Arasındaki Bağlantı

BDD’nin genel nüfustaki 50 kişiden takriben 1’ini etkilediği bildirilmektedir yani bu yalnızca yaklaşık 5 ila 7,5 milyon kişiye eşittir. BDD, kadınları ve erkekleri eşit şekilde etkiliyor gibi görünse de kadınların tahmini % 2,5’i ve erkeklerin % 2,2’si bu bozukluğa sahip olarak tanımlanmıştır. Bu bozukluk her yaşta ortaya çıkabilse de, birçok 12 ya da 13 yaş civarında bozukluğun belirtileri ve davranışları gösterilmeye başlanır.

Gövde Dismorfolojisi Türleri

Ceset dismorfolojisinde vücudun çeşitli bölgelerine fazla odaklanılır ve bu yüzden vücudun bazı kısımlarına özellikle dikkat edilir. Dikkat edilen vücutta ama bu kısımlar aşağıdaki gibidir:
• Göğüs
• Saç
• Cinsel organ
• Bir karoser parçasının kaslılığı veya boyutu
• Burun veya diğer yüz özellikleri
• Simetri (saç, yüz özellikleri, vücut bölümleri)
Ceset Dismorfik Bozukluğunun Tedavisi
Gövde dismorfik bozukluğuna sahip kişiler, terapiye ya da danışmanlığa başlatmak konusunda isteksiz olabilirler. BDD’si olmayanlarda bile psikolojik tedavinin endişelerine yeterli bir çözüm olmadığına itimat etmek çok yaygındır. Bunun yanına giyim ve saç ile ilgili danışmanlara, diş hekimlerine, estetikçilere, dermatologlara ve makyaj uzmanlarına gitgide artarak davacı oldukları alanın iyileştirilmesi ile ilgili belli bir ya da daha artı hizmet almışlardır. iBDD’li olanlar fiziksel problemlerinin ele alınmasını isterler. Belirlediklerin kusurun hemencecik giderilmesini veya ortadan kaldırılmasını gerektiğini düşünirler. Bu onlara göz korkutucu gelebilir, fakat psikolojik tedavi çok yararlı olabilir ve bu maddesel endişelerle ilgili herhangi bir akıl ve duyguya hitap edebilir. Karoser dismorfik bozukluğunun birdenbire çok tedavi yöntemi vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Psikoterapi

BDB’nin tedavisinde en faydalı çare şekli, bilişsel davranışçı terapidir . Sahiden BDD için birinci basamak bir tedavidir. Bu çare yöntemi bozuklukta bulunan ahenksiz düşünceleri ve inançları değiştirmeyi içerir. Keza, maddesel meşguliyetler etrafındaki tekrarlayan davranışları ve düşünceleri azaltmayı amaçlayan maruz kalma tekniklerini de ele alır. Bu hastalıktan mustarip olan kişilerde psikoterapinin faydalı olabilmesi için kendilerine yeteri değin vakit ayırmaları gerekir.

İlaçlar

İlaç tedavisinde, bilhassa seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI’lar) kullanımının, bu hastalığı şikayetlerinin azaltılmasında yardımsever olduğu belirlenmiştir. Bu ilaçlar çoğunlukla bilişsel davranışçı terapi ile birlikte uygulandığında daha etkin olmaktadır.

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Ceset Dismorfik Bozukluğuyla Üatesinden Gelmek

Durumun semptomlarını daha yönetilebilir ülkü getirmeye yardımcı olmak için uygulanabilecek stratejiler de vardır. Bu stratejiler aşağıdaki gibidir:
Karşılaştırmadan sakınmak: Sosyal mukayese çoğu birey için büyük bir zorluktur ve hatta BDD ile daha da zorlaşır. Fiziksel özelliklerle ilgili güvensizlikler ve bu kadar sert bir şekilde suçlama eğilimi nedeniyle, başkalarının yanına almak zorunlu ve korkutucu olabilir.
Güvenliği karşılamak: Somut güvenlik BDD tedavisinde anahtardır. Danışmanlığa veya terapiye başladığında, mesela fazla cilt yolma ya da tüy çekme gibi bir takım bedenen sağlığa zararlı başa çıkma davranışları gösterilmiş olması muhtemeldir. Bu davranışlar bu durumun değişebileceğine dair hiçbir umut hissetmemelerine neden olabilir. Bu davranışın sadece kişinin refahı için zararlı değil, bununla birlikte algılanan bir kusuru ayar hedefine ulaşmada etkisiz görülmesi önemlidir.
Kendini kabul etmeye hedefe kilitlenmek: Kişisel kusurlara odaklanan bu kadar fazla zaman harcandıktan sonra, kendini kabul etme fikri yabancı ve hatta bazen imkânsız olabilir, ancak çare yardımıyla zayıflatıcı düşünceler ve sağlıksız davranışlarla mücadele etmek, iyileştirmek muhtemel olabilir.

Litaratür:
mayoclinic.org/diseases-conditions/body-dysmorphic-disorder/symptoms-causes/syc-20353938
mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/body-dysmorphic-disorder-bdd/about-bdd/

Yazar: Açlık Güvenç Ağaoğlu

sizlere http://www.gevezebiz.com/ farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

Google Aramaları

Benzer içerikler

Yapılan Yorumlar

    Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gevezeyiz/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678